Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXI – 346/2013

zmieniająca uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024 Unieważniono Uchwałą Nr 17.324.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2013roku.
Uchwała Nr XXXI – 346/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 11 lipca 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024


Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) – Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

Dokonuje się zmiany „Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024” w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024” do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 15.07.2013 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 16.07.2013 r., godz. 09.37
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 28.08.2013 r., godz. 09.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.08.2013 r., godz. 09.04Magdalena RudnikEdycja strony
16.07.2013 r., godz. 09.38Małgorzata JeznachEdycja strony
16.07.2013 r., godz. 09.37Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2132 razy.