Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Decyzja nr 361/13, z dnia 12.07.2013 r., znak WOŚ.6530.03.2013, zatwierdzajaca „Projekt robót geologicznych na wykonanie studni nr 2 ujmującej wody z utworów czwartorzędowych w Ząbkach przy ul. Zielenieckiej 11, 13, 15 (działka nr ew. 51, obręb 03-1

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U z 2013 r., poz. 267),
w nawiązaniu do art. 9, art. 41 ust. 3 oraz art. 80 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981),
zawiadamiam:
1. Współwłaścicieli działki nr ew. 51, obręb 03-15 w Ząbkach, że Starosta Wołomiński, na wniosek z dnia 16.05.2013 r., Wspólnoty Mieszkańców Osiedla Topoli w Ząbkach przy ul. Zielenieckiej 11, 13, 15, 05 – 091 Ząbki, Decyzją nr 361/13, z dnia 12.07.2013 r., znak WOŚ.6530.03.2013, zatwierdził „Projekt robót geologicznych na wykonanie studni nr 2 ujmującej wody z utworów czwartorzędowych w Ząbkach przy ul. Zielenieckiej 11, 13, 15 (działka nr ew. 51, obręb 03-15) powiat Wołomin, województwo mazowieckie”,
2. od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Starosty wołomińskiego, w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 12.07.2013 r.
Wprowadził:Marta Glejch-Bulaszewska, data: 12.07.2013 r., godz. 15.44
Ostatnia aktualizacja:Marta Glejch-Bulaszewska, data: 12.07.2013 r., godz. 15.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.07.2013 r., godz. 15.52Marta Glejch-BulaszewskaEdycja strony
12.07.2013 r., godz. 15.50Marta Glejch-BulaszewskaEdycja strony
12.07.2013 r., godz. 15.49Marta Glejch-BulaszewskaEdycja strony
12.07.2013 r., godz. 15.44Marta Glejch-BulaszewskaDodanie strony

Strona oglądana: 3841 razy.