Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXX – 342/2013

w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.
Uchwała Nr XXX – 342/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz.U. z 2013r. poz. 595) oraz art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji
(t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Przekazuje się z dochodów własnych powiatu środki finansowe na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie w wysokości 4000 zł. (słownie cztery tysiące złotych) na zakup noktowizora oraz lornetki dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

§ 2
Działania wymienione w § 1 sfinansowane zostaną z budżetu Powiatu Wołomińskiego
na 2013 r. dział 754, rozdział 75404, paragraf 3000.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego, upoważniając go do zawarcia stosownego porozumienia.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 27.06.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 12.13
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 12.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.07.2013 r., godz. 12.14Magdalena RudnikEdycja strony
02.07.2013 r., godz. 12.13Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 1998 razy.