Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXX – 341/2013

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wołomińskiego do stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Cud Nad Wisłą 1920
Uchwała Nr XXX – 341/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wołomińskiego do stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Cud Nad Wisłą 1920


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595) w związku z art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Wołomińskiego, na prawach członka zwyczajnego, do stowarzyszenia pn. Lokalna Organizacja Turystyczna Cud Nad Wisłą 1920.

§ 2
Do reprezentowania Powiatu w stowarzyszeniu, o którym mowa w § 1, i do udziału w jego pracach upoważnia się Starostę Wołomińskiego lub inne osoby upoważnione przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 27.06.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 12.12
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 12.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.07.2013 r., godz. 12.14Magdalena RudnikEdycja strony
02.07.2013 r., godz. 12.12Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2160 razy.