Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXX – 340/2013

w sprawie obowiązujących w 2013 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na parkingu, statków lub innych obiektów pływających, przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji
Uchwała Nr XXX – 340/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie obowiązujących w 2013 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na parkingu, statków lub innych obiektów pływających, przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacjiNa podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595), w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r.
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2013r. (M.P. z 2013, poz. 140), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się opłaty za usunięcie i przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na parkingu, statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji:
1. Za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego ustala się opłatę w wysokości brutto:
- rower wodny lub skuter wodny – 52 zł
- poduszkowiec – 104 zł
- statek o długości kadłuba do 10 m – 125 zł
- statek o długości kadłuba do 20 m – 156 zł
- statek o długości kadłuba powyżej 20 m – 208 zł
2. Za przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego opłata za każdą dobę przechowywania w wysokości brutto:
- rower wodny lub skuter wodny – 16 zł
- poduszkowiec – 32 zł
- statek o długości kadłuba do 10 m – 52 zł
- statek o długości kadłuba do 20 m – 104 zł
- statek o długości kadłuba powyżej 20 m – 156 zł


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiemu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 27.06.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 12.10
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 12.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.07.2013 r., godz. 12.10Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 1972 razy.