Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXX – 339/2013

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wołominie
Uchwała Nr XXX – 339/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2013r.


w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w WołominieNa podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Uchylić w całości Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Wołominie będący załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
Nr XXIII-258/2012 z dnia 29.11.2012 r. i nadać mu nowe brzmienie określone w Załączniku do niniejszej Uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 27.06.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 12.05
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 12.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.07.2013 r., godz. 12.05Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2511 razy.