Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXX - 337/2013

w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie
Uchwała Nr XXX - 337/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595) art. 8 ust. 2 pkt. 2, art. 19 ust. 3, art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 642, z późn. zm.); art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 406) z późn. zm.); w zw. z Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXIX-313/2013 z dn. 27 maja 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Z dniem 1 lipca 2013 roku tworzy się Powiatową Bibliotekę Publiczną
w Wołominie, zwaną dalej Biblioteką.


§ 2

Statut Biblioteki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3

1. Bibliotekę wyposaży się w nieruchomości niezbędne do realizacji jej zadań statutowych, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Bibliotekę wyposaża się w mienie ruchome niezbędne do realizacji jej zadań statutowych, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 27.06.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 11.55
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 11.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.07.2013 r., godz. 11.55Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2387 razy.