Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXX – 327/2013

w sprawie: powierzenia Gminie Poświętne zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Poświętne
Uchwała Nr XXX – 327/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: powierzenia Gminie Poświętne zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy PoświętneNa podstawie art. 19 ust. 4 w związku z art.20 pkt.16 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński powierza Gminie Poświętne wykonanie zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Poświętne – o łącznej powierzchni:

- Prace utrzymania zieleni przydrożnej (koszenie pasa przydrożnego wg potrzeb min.3 razy) w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy na powierzchni 64800 m2.

- Prace związane z utrzymaniem sprzątania chodników wg potrzeb (min. 1 raz) w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy na powierzchni 15228 m2.


§ 2

Przekazanie zadania następuje na okres od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada 2013r.,
na warunkach określonych w porozumieniu.


§ 3

Na zadanie określone w § 1 Powiat Wołomiński przekaże Gminie Poświętne środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 21 876,00zł .


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 27.06.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 10.58
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 02.07.2013 r., godz. 10.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.07.2013 r., godz. 10.58Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2102 razy.