Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Konsultacje społeczne - termin zgłaszania uwag: 6 czerwca 2013 r.

Obowiązujące w 2013 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na parkingu, statków lub innych obiektów pływających, przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji
KONSULTACJE SPOŁECZNE


Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców Powiatu Wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do wnoszenia uwag / wniosków / propozycji do:

projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: obowiązujących w 2013 r. wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na parkingu, statków lub innych obiektów pływających, przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji.

Uwagi / wnioski / propozycje w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego można zgłaszać w terminie
do dnia 6 czerwca 2013 r.


za pośrednictwem:
1) internetu: wos@powiat-wolominski.pl,
2) faksu: (22) 776-50-93,
3) poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,
4) osobiście: w siedzibie Starostwa, pokój nr 11
tel. (22) 787-43-03 wew. 124.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego dostępny jest na stronie internetowej http://www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka KONSULTACJE SPOŁECZNE lub http://www.powiat-wolominski.pl baner NGO.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 24.05.2013 r., godz. 15.18
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.05.2013 r., godz. 15.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.05.2013 r., godz. 15.31NieznanyEdycja strony
24.05.2013 r., godz. 15.21NieznanyEdycja strony
24.05.2013 r., godz. 15.20NieznanyEdycja strony
24.05.2013 r., godz. 15.18NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3368 razy.