Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVIII – 300/2013

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie
Uchwała Nr XXVIII – 300/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 kwietnia 2013r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w WołominieNa podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje za bezzasadną skargę Wspólnoty Mieszkaniowej „P. B.” z dnia 07.11.2012r. na Starostę Wołomińskiego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie dotyczącą nienależytego wykonywania zadań oraz naruszenia przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 26.04.2013 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 30.04.2013 r., godz. 11.56
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 30.04.2013 r., godz. 12.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.04.2013 r., godz. 12.14Małgorzata JeznachEdycja strony
30.04.2013 r., godz. 11.57Małgorzata JeznachEdycja strony
30.04.2013 r., godz. 11.56Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2203 razy.