Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVIII – 299/2013

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wołomińskiego
Uchwała Nr XXVIII – 299/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 kwietnia 2013r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty WołomińskiegoNa podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Uznaje się skargę E. K. T. z dnia 28.05.2012 r. za bezzasadną w sprawie dotyczącej wydania ostatecznej decyzji administracyjnej i wykazu zmian gruntowych.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 26.04.2013 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 30.04.2013 r., godz. 11.49
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 30.04.2013 r., godz. 11.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.04.2013 r., godz. 11.49Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2198 razy.