Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVIII – 292/2013

w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Poświętne; unieważniona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Uchwałą Nr 11.230.2013 z dnia 21 maja 2013r.
Uchwała Nr XXVIII – 292/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Poświętne


Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Powiat Wołomiński udziela z budżetu pomocy finansowej Gminie Poświętne, w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę w ramach programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl.
2. Wartość pomocy finansowej wyniesie 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).


§ 2

Podstawą przekazania i rozliczenia środków będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Gminą Poświętne, której wzór stanowi załącznik do Uchwały Nr XXIII-259/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 26.04.2013 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 30.04.2013 r., godz. 11.16
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 18.06.2013 r., godz. 13.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.06.2013 r., godz. 13.35Małgorzata JeznachEdycja strony
18.06.2013 r., godz. 13.35Małgorzata JeznachEdycja strony
30.04.2013 r., godz. 11.16Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2048 razy.