Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVII – 289/2013

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2017
Uchwała Nr XXVII – 289/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2017


Na podstawie art.12 pkt 4, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwala się Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Wołomińskiego na lata 2013–2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Zadania przyjęte do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego będą realizowane pod warunkiem pozyskania zaplanowanych środków zewnętrznych.


§ 3

W kolejnych latach realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego będzie on weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących w szczególności potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych oraz harmonogramu realizacji inwestycji.


§ 4

Traci moc Uchwała Nr XVIII-178/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2012 r. sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2016.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 02.04.2013 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.04.2013 r., godz. 10.59
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.04.2013 r., godz. 10.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.04.2013 r., godz. 10.59Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3802 razy.