Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVII – 287/2013

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024
Uchwała Nr XXVII – 287/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 marca 2013 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024


Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku
z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) – Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

2.1 Dokonuje się zmiany tabeli pn.: ”Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
2.2 Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Podstrony:
  • Tabela 1
    Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024.
  • Załącznik 1
    Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF.
  • Załącznik 2
    Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024.

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 03.04.2013 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.04.2013 r., godz. 10.36
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.04.2013 r., godz. 09.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2013 r., godz. 09.20Małgorzata JeznachEdycja strony
05.04.2013 r., godz. 09.20Małgorzata JeznachEdycja strony
03.04.2013 r., godz. 10.36Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2414 razy.