Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVII – 286/2013

w sprawie zawarcia porozumienia na wykonanie koncepcji projektowej oraz innych działań na rzecz zabezpieczenia terenów w dorzeczu rzeki Czarnej przed powodzią w powiecie wołomińskim i legionowskim na terenie gmin: Wołomin, Radzymin, Marki i Nieporęt z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej gmin Wołomin i Kobyłka
Uchwała Nr XXVII – 286/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zawarcia porozumienia na wykonanie koncepcji projektowej oraz innych działań na rzecz zabezpieczenia terenów w dorzeczu rzeki Czarnej przed powodzią w powiecie wołomińskim i legionowskim na terenie gmin: Wołomin, Radzymin, Marki i Nieporęt z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej gmin Wołomin i Kobyłka


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 12 i pkt 16 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), w związku z art.
2 pkt 2 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963 ze zm., Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Wyraża zgodę na przystąpienie do Porozumienia na wykonanie koncepcji projektowej oraz innych działań na rzecz zabezpieczenia terenów w dorzeczu rzeki Czarnej przed powodzią w powiecie wołomińskim i legionowskim na terenie gmin: Wołomin, Radzymin, Marki i Nieporęt z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej gmin Wołomin i Kobyłka oraz wyraża się zgodę na zawarcie przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego porozumienia.


§ 2

1. Porozumienie, o którym mowa w § 1, dotyczy podjęcia przez Powiat Wołomiński współpracy przy zabezpieczenia terenów w dorzeczu rzeki Czarnej przed powodzią w powiecie wołomińskim i legionowskim.
2. Projekt porozumienia stanowi załącznik do uchwały.
3. Liderem wykonania Porozumienia będzie Powiat Wołomiński, do którego zadań należy koordynacja i nadzór nad prawidłowym wykonaniem Koncepcji, w tym przygotowanie postępowania oraz wybór podmiotu, który ma wykonać Koncepcję.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 02.04.2013 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.04.2013 r., godz. 10.29
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.04.2013 r., godz. 10.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.04.2013 r., godz. 10.29Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2451 razy.