Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVII – 285/2013

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2015 dla Powiatu Wołomińskiego”
Uchwała Nr XXVII – 285/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2015 dla Powiatu Wołomińskiego”Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Przyjmuje się „Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2015 dla Powiatu Wołomińskiego”, stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 29.03.2013 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.04.2013 r., godz. 10.23
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.04.2013 r., godz. 10.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.04.2013 r., godz. 10.25Małgorzata JeznachEdycja strony
03.04.2013 r., godz. 10.23Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3350 razy.