Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XV-115/04

w sprawie: Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
Uchwała Nr XV-115/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 kwietnia 2004 r.w sprawie: Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 41 ust. 3 i 4 Statutu Powiatu Wołomińskiego (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2002 r. Nr 144, poz. 3193 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zatwierdza się Roczny Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2004 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Zobowiązuje się Komisję Rewizyjną do przedstawienia informacji o realizacji dotychczasowych kontroli na następnej Sesji Rady Powiatu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 07.05.2004 r., godz. 12.36
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 07.05.2004 r., godz. 12.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.05.2004 r., godz. 12.36Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2030 razy.