Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVI – 283/2013

w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr XXVI – 283/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 lutego 2013r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu WołomińskiegoNa podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Uznaje się skargę A. K. z dnia 22.10.2012r. za zasadną w zakresie przekroczenia terminu na zajęcie stanowiska w sprawie dotyczącej wybudowania ścieżek rowerowych w ulicy Batorego w Ząbkach.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 04.03.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 04.03.2013 r., godz. 14.01
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 04.03.2013 r., godz. 14.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.03.2013 r., godz. 14.01Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2049 razy.