Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVI – 280/2013

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-239/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009r.
Uchwała Nr XXVI – 280/2013
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-239/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009r.


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XXXI-239/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu” zmienioną Uchwałą Nr XVII-164/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. wprowadza się następującą zmianę:

§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Wyraża się zgodę na wpłatę zaliczki przez Powiat Wołomiński na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego kwot stanowiących jego wkład własny
w Projekcie BW w następujących transzach:
1. w roku 2011 – 13.218,78 zł
2. w roku 2012 – 61.943,81 zł
3. w roku 2013 – 248.432,24 zł
4. w roku 2014 – 215.190,17 zł”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 04.03.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 04.03.2013 r., godz. 13.48
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.04.2013 r., godz. 12.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.04.2013 r., godz. 12.56Małgorzata JeznachEdycja strony
04.03.2013 r., godz. 13.48Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 2029 razy.