Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Konsultacje społeczne - termin zgłaszania uwag: 28 lutego 2013 r.

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2015 dla Powiatu Wołomińskiego
KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców Powiatu Wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do wnoszenia uwag / wniosków / propozycji do:

projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2015 dla Powiatu Wołomińskiego”

Uwagi / wnioski / propozycje w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu można zgłaszać w terminie do dnia
28 lutego 2013 r.


za pośrednictwem:
1) internetu: sekretariat@pcprwolomin.pl
2) faksu: (22) 787-37-87
3) poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin
4) osobiście: w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
pokój nr 12, tel. (22) 776-44-95 wew. 108.
wykorzystując formularz stanowiący załącznik nr 2 do uchwały Zarządu.


Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego dostępny jest na stronie internetowej Starostwa www.bip.powiat-wolomin-ski.pl zakładka KONSULTACJE SPOŁECZNE lub www.powiat-wolominski.pl baner NGO oraz stronie internetowej PCPR www.pcprwolomin.pl.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wydział Spraw Obywatelskich, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 14.02.2013 r., godz. 14.38
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 14.02.2013 r., godz. 14.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.02.2013 r., godz. 14.38Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4107 razy.