Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Rok 2013


Podstrony:
 • Uchwała Nr XXIX – 308/2013
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 04.06.2013r. poz. 6227)
 • Uchwała Nr XXX – 340/2013
  w sprawie obowiązujących w 2013 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na parkingu, statków lub innych obiektów pływających, przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 03.07.2013r., poz. 7473)
 • Uchwała Nr XXXII - 358/2013
  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 30.08.2013r., poz. 9470)
 • Uchwała Nr XXXIII – 367/2013
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 07.10.2013r., poz. 9947)
 • Uchwała Nr XXXIII - 368/2013
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 07.10.2013r., poz. 9947)
 • Uchwała Nr XXXIV – 377/2013
  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 28.10.2013r., poz. 10893)
 • Uchwała Nr XXXVI - 403/2013
  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2014 rok (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 07.01.2014r., poz. 103)

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 16.01.2013 r., godz. 13.23
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 16.01.2013 r., godz. 13.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.01.2013 r., godz. 13.23Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 11116 razy.