Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe Kanału Bródnowskiego kładek pieszo-rowerowych

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek Pana Tomasza Kordjak działającego w imieniu Zarządu Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, przekazany w dniu 11 grudnia 2012 r. Staroście Wołomińskiemu, przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa (postanowienie nr 2851/P/NN/12, z dnia 4 grudnia 2012 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe kładek pieszo-rowerowych:
1.w km 0+141,1 kanału nr 26 w ul. Nad Potokiem/ul. Uroczysko, na terenie działek nr ew. 3/57, 3/92, 39/1 obr. 4-09-06 oraz działek nr ew. 1/1, 3/23, 3/49, 3/50 obr.4-09-12 w Warszawie,
2.w km 0+216,5 kanału nr 26 w ul. Zaciszańskiej, na terenie działek nr ew. 3/10, 3/92, 39/1 obr.4-09-06 oraz działek nr ew.1/1, 3/23, 3/53 obr. 4-09-12 w Warszawie,
3.w km 0+482,7 kanału nr 26 w ul. Bohuszewiczówny, na terenie działek nr ew. 35, 39/4, 42 obr.4-09-06 w Warszawie,
4.w km 0+832,6 kanału nr 26 na przedłużeniu ul. Gibraltarskiej w kierunku ul. Penelopy, na terenie działek nr ew.38,39/5, 40 obr. 4-09-06 oraz działki nr ew. 301/2 obr. 4-09-06 w Warszawie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestraosta Konrad Rytel, data: 18.12.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 09.01.2013 r., godz. 10.20
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 09.01.2013 r., godz. 10.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.01.2013 r., godz. 10.21Michał KawkaEdycja strony
09.01.2013 r., godz. 10.20Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1544 razy.