Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Czarnej w km 7+670, za pośrednictwem rowu komunalnego R-1 w Markach

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 27.11.2012 r. Burmistrza Miasta Marki, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Czarnej w km 7+670, za pośrednictwem rowu komunalnego R-1, z odwodnienia:
1. ulicy Wrzosowej na odcinku od ul. Cisowej do ul. Błękitnej,
2. ulicy Błękitnej na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Modrzewiowej,
3. ulicy Modrzewiowej na odcinku od ul. Błękitnej do istniejącego rowu R-1 w pobliżu ul. Legionowej w Markach
oraz wykonanie wylotu do ich odprowadzania do ww. rowu komunalnego R-1.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 19.12.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 31.12.2012 r., godz. 11.39
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 31.12.2012 r., godz. 11.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.12.2012 r., godz. 11.39Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1641 razy.