Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 27.11.2012 r. Burmistrza Miasta Marki, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie
z wód tj. na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do zbiornika wodnego przy ul. Stawowej, z odwodnienia ul. Głównej w Markach oraz wykonanie wylotu do ich odprowadzania do ww. zbiornika wodnego.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 19.12.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 31.12.2012 r., godz. 11.35
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 31.12.2012 r., godz. 11.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.12.2012 r., godz. 11.35Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1610 razy.