Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIV-266/2012

w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
Uchwała Nr XXIV-266/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1

Ustala się:
1. Wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego,
2. Plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1,
3. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2012 roku z upływem roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Środki finansowe niewykorzystane w terminie, określonym w załączniku Nr 1 podlegają przekazaniu na dochody budżetu Powiatu.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 27.12.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.12.2012 r., godz. 14.49
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.12.2012 r., godz. 14.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.12.2012 r., godz. 14.49Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2185 razy.