Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIV-110/04

w sprawie: przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń.
Uchwała Nr XIV-110/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 marca 2004 r.w sprawie: przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń.

Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zw. z art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

Wyraża się zgodę na przyjęcie zadań z zakresu administracji rządowej określonych przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175) dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń oraz akceptuje się treść porozumienia z Wojewodą Mazowieckim stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik
    Porozumienie w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.04.2004 r., godz. 13.23
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 08.04.2004 r., godz. 13.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.04.2004 r., godz. 13.23Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2156 razy.