Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIV-108/04

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXI-217/2001 z dnia 18 grudnia 200l r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego.
Uchwała Nr XIV-108/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 marca 2004 r.


w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXI-217/2001 z dnia 18 grudnia 200l r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego.

Na podstawie art. 4 ust. l pkt l oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

1. Zmienia się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego.
2. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXI-217/2001 z dnia 18 grudnia 200l r. dodaje się następujące szkoły:
a) w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 dodaje się: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
b) w Zespole Szkół Ekonomicznych Al. A. Krajowej 38 dodaje się: Technikum Uzupełniające dla dorosłych
c) w Zespole Szkół w Zielonce dodaje się: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
d) w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 dodaje się: Technikum Uzupełniające Terenów Zieleni.§ 2

W związku ze zmianami określonymi w § 1 załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI-217/2001 otrzymuje brzmienie:

Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Wołomiński

Zespół Szkół w Wołominie ul. Legionów 85
1. II Liceum Ogólnokształcące w Wołominie ul. Legionów 85
2. II Liceum Profilowane w Wołominie ul. Legionów 85
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wołominie ul. Legionów 85
4. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Wołominie ul. Legionów 85

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie ul. Armii Krajowej 38
5. I Liceum Profilowane w Wołominie Al. Armii Krajowej 38
6. Technikum Ekonomiczne w Wołominie Al. A. Krajowej 38
7. Technikum Handlowe w Wołominie Al. A. Krajowej 38
8. Technikum Uzupełniające dla dorosłych w Wołominie Al. A. Krajowej 38

Zespół Szkół w Tłuszczu ul Radzymińska 2
9. Liceum Ogólnokształcące w Tłuszczu ul Radzymińska 2
10. Liceum Profilowane w Tłuszczu ul Radzymińska 2
11. Technikum Mechaniczne w Tłuszczu ul Radzymińska 2
12. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tłuszczu ul. Radzymińska 2

Zespół Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1
13. Liceum Ogólnokształcące w Zielonce ul. Inżynierska 1
14. Liceum Profilowane w Zielonce ul. Inżynierska 1
15. Technikum Elektryczne w Zielonce ul. Inżynierska 1
16. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zielonce ul. Inżynierska 1
17. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zielonce ul. Inżynierska 1

Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18
18. Technikum Terenów Zieleni w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18
19. Liceum Profilowane w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18
20. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Terenów Zieleni w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18
21. Technikum Uzupełniające Terenów Zieleni w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18
22. Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 26
23. Liceum Ogólnokształcące w Urlach ul. Żwirki i Wigury 2§ 3

1. Stanowisko Kuratora Oświaty w sprawie zmiany sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych stanowi załącznik Nr l do niniejszej uchwały.
2. Opinia Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zmiany sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Opinia Powiatowej Rady Zatrudnienia w sprawie zmiany sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.04.2004 r., godz. 13.19
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 08.04.2004 r., godz. 13.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.04.2004 r., godz. 13.19Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2471 razy.