Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ul. Nowo Wincentego, poprzez istniejący wylot, do wód powierzchniowych Kanału Bródnowskiego w km 4+515.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek Pani Anny Tabernackiej, działającej w imieniu Zarządu Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, przekazany w dniu 19 listopada 2012 r. Staroście Wołomińskiemu, przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
z ul. Nowo Wincentego, poprzez istniejący wylot, do wód powierzchniowych Kanału Bródnowskiego w km 4+515.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 18.12.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 19.12.2012 r., godz. 11.34
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 19.12.2012 r., godz. 11.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.12.2012 r., godz. 11.34Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1704 razy.