Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 05.10.2012 r. Pana Adama Chmielewskiego, przedstawiciela spółki „Beyonds” s.c., ul. M. Skłodowskiej-Curie 37/77, 05-800 Pruszków, działającego w imieniu Burmistrza Tłuszcza, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie 2 wylotów z projektowanej w ulicy Cisowej kanalizacji deszczowej, do istniejącego rowu usytuowanego na działce nr ew. 1951/1 obr. Tłuszcz,
2. wykonanie przepustu pod ulicą Cisową w ww. istniejącym rowie,
3. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez ww. projektowane wyloty do ziemi za pośrednictwem ww. rowu, z projektowanej nawierzchni jezdni, chodnika, zjazdów i poboczy ul. Cisowej w Tłuszczu.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 22.10.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 26.11.2012 r., godz. 13.50
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 26.11.2012 r., godz. 13.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.11.2012 r., godz. 13.50Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1625 razy.