Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu o średnicy 100 mm, do rowu A usytuowanego na terenie działki nr ew. 63/8, obr. Leśniakowizna, gm. Wołomin, 2.szczególne korzystanie z wód, tj.:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie na wniosek
z dnia 19 listopada 2012 r., zakładu KZA Zielonka Invest Spółka z o.o., 05-200 Zielonka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu o średnicy 100 mm, do rowu A usytuowanego na terenie działki nr ew. 63/8, obr. Leśniakowizna, gm. Wołomin,
2.szczególne korzystanie z wód, tj.: wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi tj.: rowu A, poprzez ww. projektowany wylot, z terenu działek nr ew. 63/2, 63/3 i 63/8 obr. Leśniakowizna, gm. Wołomin.


Wytworzył lub odpowiada za treść:członek zarządu Marek Szafrański, data: 23.11.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 23.11.2012 r., godz. 14.18
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 23.11.2012 r., godz. 14.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.11.2012 r., godz. 14.18Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1561 razy.