Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: stawu rekreacyjnego - odwadniającego na potrzeby własne, na terenie działki nr ew. 153 obr. Majdan, gmina Wołomin.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 26 października 2012 r., Pana Piotra Piotrowskiego, przekazany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Środowiska, ul. Kłopotowskiego 5, 03-716 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: stawu rekreacyjnego - odwadniającego na potrzeby własne, na terenie działki nr ew. 153 obr. Majdan, gmina Wołomin.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:członek zarządu Marek Szafrański, data: 23.11.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 23.11.2012 r., godz. 14.14
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 23.11.2012 r., godz. 14.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.11.2012 r., godz. 14.14Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1588 razy.