Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód podziemnych (drenażowych) do urządzenia wodnego, tj. do rowu usytuowanego na działce nr ew

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne
(Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że, w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 23.10.2012r., pana Jacka Siudzińskiego działającego w imieniu Gminy Tłuszcz, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód podziemnych (drenażowych) do urządzenia wodnego, tj. do rowu usytuowanego na działce nr ew. 1656/2 obr. Tłuszcz, w ilości 2,00 dm3/s oraz o wydania decyzji o legalizacji urządzeń wodnych, tj. systemu drenaży o średnicy 80 mm i łącznej długości 200,0 m oraz dwóch wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania wód do ww. rowu.Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 15.11.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 16.11.2012 r., godz. 13.33
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 16.11.2012 r., godz. 13.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.11.2012 r., godz. 13.33Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1673 razy.