Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Wołomińskiego nr 746/12 z dnia 29.08.2012r., znak: WOŚ.6341.95.2012, w sprawie wykonania urządzeń wodnych, tj. wlotu do kanału deszczowego z rowu usytuowanego na dz

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 15.10.2012 r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o. o., z s. ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Wołomińskiego nr 746/12 z dnia 29.08.2012r., znak: WOŚ.6341.95.2012, w sprawie wykonania urządzeń wodnych, tj. wlotu do kanału deszczowego z rowu usytuowanego na działce nr ew. 126 obr. 05-60-02 w Zielonce, tj. przebudowę ww. rowu.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 08.11.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 16.11.2012 r., godz. 13.28
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 16.11.2012 r., godz. 13.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.11.2012 r., godz. 13.28Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1724 razy.