Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zalegalizowanie wykonanego rurociągu na rowie R-23 i R-23/1 na działkach nr ew. 17/1 i 17/2 obr. 05-08 w Radzyminie.

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U.
z 2012r., poz. 145) oraz art. 36 § 1 i 2, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 30.08.2012r., spółki Jezierski Business Park Sp. j. z s. Al. Jana Pawła II 49 B, 05-250 Radzymin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zalegalizowanie wykonanego rurociągu na rowie R-23 i R-23/1 na działkach nr ew. 17/1 i 17/2 obr. 05-08 w Radzyminie. Tocząca się sprawa nie zostanie zakończona w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), z uwagi na skomplikowany charakter. Sprawa zostanie załatwiona do dnia 30.11.2012 r.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 15.11.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 16.11.2012 r., godz. 13.19
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 16.11.2012 r., godz. 13.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.11.2012 r., godz. 13.19Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1883 razy.