Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu, tj.: przebudowę urządzenia wodnego (rowu), usytuowanego na terenie działki nr ew. 505/8 obr. Kołaków, gm. Dąbrówka.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 07 listopada 2012 r., Pana Tomasza Chaber, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu, tj.: przebudowę urządzenia wodnego (rowu), usytuowanego na terenie działki nr ew. 505/8 obr. Kołaków, gm. Dąbrówka.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 09.11.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 14.11.2012 r., godz. 12.13
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 14.11.2012 r., godz. 12.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.11.2012 r., godz. 12.13Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1596 razy.