Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. na wykonanie urządzenia wodnych, tj.: rowów, wzdłuż projektowanej drogi gminnej, na odcinku pomiędzy ul. Leszczynową z ul. C.K. Norwida, w miejscowości Tłuszcz, 2. budowę przepustów:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie na wniosek z dnia 29 października 2012 r., Pana Kazimierza Krzemińskiego działającego w imieniu Gminy Tłuszcz – pełnomocnictwo nr 0052.88.III.2012, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.na wykonanie urządzenia wodnych, tj.: rowów, wzdłuż projektowanej drogi gminnej, na odcinku pomiędzy ul. Leszczynową z ul. C.K. Norwida, w miejscowości Tłuszcz,
2.budowę przepustów


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 09.11.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 14.11.2012 r., godz. 12.00
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 19.12.2012 r., godz. 14.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.12.2012 r., godz. 14.25Michał KawkaEdycja strony
14.11.2012 r., godz. 12.00Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1630 razy.