Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: studni chłonno- retencyjnej o średnicy 2500 mm, na terenie działki nr ew. 174 obr. 29 w Kobyłce, 2.szczególne korzystanie z wód, tj.: wprowadzanie wód

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 26 października 2012 r., Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: studni chłonno- retencyjnej o średnicy 2500 mm, na terenie działki nr ew. 174 obr. 29 w Kobyłce,
2.szczególne korzystanie z wód, tj.: wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, ze zlewni ul. Wincentego Pola w Kobyłce, poprzez projektowaną ww. studnię chłonno-retencyjną.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 09.11.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 14.11.2012 r., godz. 11.57
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 14.11.2012 r., godz. 11.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.11.2012 r., godz. 11.57Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1607 razy.