Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej, z

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie na wniosek z dnia 31 października 2012 r., FORMAT T. Skołożyński i Wspólnicy Sp. J., al. Armii Krajowej 20, 05-200 Wołomin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
z myjni samochodowej, zlokalizowanej na terenie działki nr ew. 132/2 obr. 18, przy ul. Armii Krajowej w Wołominie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 08.11.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 09.11.2012 r., godz. 09.28
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 09.11.2012 r., godz. 09.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.11.2012 r., godz. 09.28Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1612 razy.