Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. rowu oraz wylotu urządzeń kanalizacyjnych do rowu, likwidację dwóch fragmentów rowów, prace w wodzie, tj. zasypanie

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne
(Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz art. 32, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że, w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 22.10.2012 r., Pana Piotra Kusia działającego w imieniu Gminy Miasto Marki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. rowu oraz wylotu urządzeń kanalizacyjnych do rowu, likwidację dwóch fragmentów rowów, prace w wodzie, tj. zasypanie dwóch zbiorników wody stojącej jeden o powierzchni 3000 m2 i głębokości 35 cm i drugi o powierzchni 384 m2 i o głębokości 25 cm oraz zmianę wielkości wody stojącej zlokalizowanych na terenie działki nr ew. 74/21 obr. 4-03 przy ul. Wspólnej w Markach oraz szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachowych i powierzchni utwardzonych projektowanego gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach, do ziemi w łącznej ilości 282,8 dm3/s.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 31.10.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 08.11.2012 r., godz. 15.45
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 08.11.2012 r., godz. 15.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.11.2012 r., godz. 15.45Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1638 razy.