Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przedłużenia ważności pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Stosownie do art. 10 § 1, art. 32, art. 36 §1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z wszczęciem postępowania na wniosek z dnia 26.19.2012r., w sprawie przedłużenia ważności pozwolenia wodnoprawnego
zawiadamiam
Pana Marka Chęcińskiego – Czajka działającego w imieniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, z s. ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami, przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie przedłużenia ważności pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych usytuowanych na działce nr ew. 4 obr. 5-20-01 w Zielonce oraz działkach nr ew. 1, 3, 3/3, 6 obr. 03-18 w Ząbkach, wylotów kanalizacji do nowo projektowanych rowów, usytuowanych na działce nr ew. 4 obr. 5-20-01 w Zielonce oraz na działkach 1, 3, 3/3, 6 obr. 03-18 w Ząbkach oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych fragmentu drogi wojewódzkiej nr 631 w km od 42+870 do km 45+008 oraz skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 631 i 634, usytuowanych na działce nr ew. 1 obr. 03-18 w Ząbkach oraz działkach nr ew. 4 i 5 obr. 5-20-01 w Zielonce, do ziemi, tj., do ww. projektowanych rowów przydrożnych
w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr 8, w godz. 9.00-15.00. Tocząca się sprawa nie zostanie zakończona w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), z uwagi na skomplikowany charakter. Sprawa zostanie załatwiona do dnia 09.11.2012r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 31.10.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 08.11.2012 r., godz. 14.45
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 08.11.2012 r., godz. 14.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.11.2012 r., godz. 14.45Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1755 razy.