Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi, tj. do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr e

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne
(Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że, w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 10.10.2012r., Pana Grzegorza Augustyniak Prezesa Zarządu spółki „Milk Hydrosan” Sp. z o.o. , z s. ul. Wojnicka 2, 03-744 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi, tj. do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr ew. 55 obr. 01-02 w Radzyminie, z powierzchni szczelnej terenu przemysłowego zakładu „Milka Hydrosan” Sp. z o. o. z terenu działek nr ew. 55, 56, 57, 58 obr. 01-02 przy ul. Przemysłowej w Radzyminie, w ilości 144,00 m3/h oraz na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu urządzeń kanalizacyjnych do rowu zlokalizowanego na działce nr ew. 55 obr. 01-02 wraz z umocnieniem dna i skarp ww. rowu.Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 02.11.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 08.11.2012 r., godz. 14.42
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 08.11.2012 r., godz. 14.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.11.2012 r., godz. 14.42Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1850 razy.