Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Wołomińskiego nr 17/09 z dnia 20.01.2009r., znak: WOŚ-6225-40/08/09 zmienionej decyzją nr 261/11 z dnia 10.05.2011 r., znak:WOŚ.6341.5.2011

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) i art. 36 § 1 i 2, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 06.09.2012 r. Spółki „Parkowa Aleja” Sp. z o. o. Sp. K., z s. ul. Weteranów 32A, 03-172 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Wołomińskiego nr 17/09 z dnia 20.01.2009r., znak: WOŚ-6225-40/08/09 zmienionej decyzją nr 261/11 z dnia 10.05.2011 r., znak:WOŚ.6341.5.2011, w sprawie wykonania urządzeń wodnych, tj. dwóch pól drenażowych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachowych i z nawierzchni utwardzonych dróg, podjazdów, chodników projektowanego osiedla przy ul. Ceramicznej w Kobyłce, w łącznej ilości 66,21 l/s do ziemi za pomocą ww. urządzeń wodnych. Tocząca się sprawa nie zostanie zakończona w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), z uwagi na skomplikowany charakter. Sprawa zostanie załatwiona do dnia 06.12.2012 r.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 06.11.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 08.11.2012 r., godz. 14.40
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 08.11.2012 r., godz. 14.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.11.2012 r., godz. 14.40Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1585 razy.