Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni usytuowanej na działce przy ulicy Zielenieckiej w Ząbkach,

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 26.09.2012 r. Wspólnoty Mieszkańców Osiedla Topoli, ul. Zieleniecka 11, 13, 15, 05-091 Ząbki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, ze studni usytuowanej na działce nr ew. 51 obr. 03-15 przy ulicy Zielenieckiej w Ząbkach, dla potrzeb socjalno-bytowych, przeciwpożarowych i porządkowych.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 05.10.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 08.11.2012 r., godz. 13.36
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 08.11.2012 r., godz. 13.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.11.2012 r., godz. 13.36Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1582 razy.