Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnegoodprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Wieniawskiego poprzez studnie chłonne, do ziemi

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 22.08.2012 r. Burmistrza Miasta Kobyłka, Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka, uzupełniony w dniu 09.10.2012 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Wieniawskiego poprzez studnie chłonne, do ziemi.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.Jednocześnie informuję, że ww. sprawa nie zostanie zakończona w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Sprawa zostanie załatwiona nie później niż do dnia 30.11.2012 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 05.11.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 08.11.2012 r., godz. 11.30
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 08.11.2012 r., godz. 11.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.11.2012 r., godz. 11.30Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1483 razy.