Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIII-96/04

w sprawie: odwołania radnego Krzysztofa Świadka z członkostwa w Komisji Finansowej.
Uchwała Nr 96/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 lutego 2004 r.w sprawie: odwołania radnego Krzysztofa Świadka z członkostwa w Komisji Finansowej.


Na podstawie art. 17 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 34 i § 37 ust. 3 Statutu Powiatu Wołomińskiego przyjętego Uchwałą Nr XXXIV–247/02 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 kwietnia 2002 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 144 poz. 3193 z późn zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

W związku z rezygnacją radnego Krzysztofa Świadka z członkostwa w Komisji Finansowej, Rada Powiatu, odwołuje radnego ze składu w/w komisji.§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.03.2004 r., godz. 13.40
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 10.04.2013 r., godz. 15.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.04.2013 r., godz. 15.43Małgorzata JeznachEdycja strony
10.04.2013 r., godz. 15.42Małgorzata JeznachEdycja strony
08.03.2004 r., godz. 13.40Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1714 razy.