Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIII-95/04

w sprawie: zgody na przyjęcie przez Powiat Wołomiński zabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy i Powiatowego Urzędu Pracy.
Uchwała Nr XIII-95/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 lutego 2004 r.w sprawie: zgody na przyjęcie przez Powiat Wołomiński zabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy i Powiatowego Urzędu Pracy.


Na podstawie art.12 pkt 8 litera „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1
Wyraża się zgodę na przyjęcie w drodze darowizny przez Powiat Wołomiński zabudowanej nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Warszawskiej 5A, o powierzchni 2673 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 1/7 z obrębu 22, uregulowanej w księdze wieczystej KW 63779 stanowiącej własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy i Powiatowego Urzędu Pracy oraz zobowiązuje Zarząd Powiatu do wystąpienia ze stosownym wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego.§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.03.2004 r., godz. 13.39
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 08.03.2004 r., godz. 13.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.03.2004 r., godz. 13.39Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1797 razy.