Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXII – 249/2012

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektor Zespołu Szkół w Tłuszczu
Uchwała Nr XXII – 249/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 października 2012r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektor Zespołu Szkół w TłuszczuNa podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:§ 1

Uznaje się skargę C. R. z dnia 07.11.2011r. za bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 29.10.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.10.2012 r., godz. 14.09
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.11.2012 r., godz. 08.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.11.2012 r., godz. 08.57Małgorzata JeznachEdycja strony
31.10.2012 r., godz. 14.09Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2035 razy.