Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXII – 248/2012

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr XXII – 248/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 października 2012r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu WołomińskiegoNa podstawie art. 229 pkt 4 oraz art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Rada Powiatu Wołomińskiego podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie rozpatrzenia skargi C. R. na działalność Zarządu Powiatu Wołomińskiego zawarte w Uchwale Nr VII- 74/2011 z dnia 30 maja 2011r.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 29.10.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.10.2012 r., godz. 14.06
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 31.10.2012 r., godz. 14.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.10.2012 r., godz. 14.06Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2131 razy.