Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXII - 246/2012

w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku administracyjnego Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ przy ul. Gdyńskiej 1/3 z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną
Uchwała Nr XXII - 246/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku administracyjnego Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ przy ul. Gdyńskiej 1/3 z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępnąNa podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz § 4 ust. 2 uchwały Nr XV-146/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych stanowiących własność, będących w użytkowaniu lub użytkowaniu wieczystym Szpitala Powiatowego w Wołominie, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na najem lokalu użytkowego o powierzchni 175 m2 usytuowanego na parterze budynku administracyjnego Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ przy ul. Gdyńskiej 1/3 z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną na okres 5 lat.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Wołominie


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 29.10.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.10.2012 r., godz. 14.02
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 31.10.2012 r., godz. 14.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.10.2012 r., godz. 14.02Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2270 razy.