Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXII – 245/2012

Stanowisko dotyczące sytuacji finansowej i wysokości kontraktu Szpitala Powiatowego w Wołominie
Uchwała Nr XXII – 245/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 października 2012r.

Stanowisko dotyczące sytuacji finansowej i wysokości kontraktu Szpitala Powiatowego w Wołominie


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII-129/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej:


§ 1

Rada Powiatu Wołomińskiego wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją finansową Szpitala Powiatowego w Wołominie. W ocenie Rady spowodowane jest to rażąco zaniżonym kontraktem szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia. Po porównaniu kontraktów szpitali powiatowych w sąsiednich powiatach z kontraktem naszego szpitala stwierdzamy, że wysokość środków przeznaczonych na leczenie w podstawowych oddziałach szpitalnych jest o ponad 30% niższa niż średnia z pięciu sąsiednich powiatów. Poziom realizacji kontraktu i nadwykonań za lata ubiegłe potwierdza nasze stwierdzenia.


§ 2

Rada Powiatu zobowiązuje Zarząd Powiatu Wołomińskiego do pilnego zorganizowania spotkania w tej sprawie z Dyrektorem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.


§ 3

Przewodniczącemu Rady powierza się przekazanie Stanowiska:
- Ministrowi Zdrowia;
- Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia;
- Dyrektorowi Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
- Senatorom i Posłom okręgu podwarszawskiego;
- Sejmowej Komisji Zdrowia;
- Mediom publicznym.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 29.10.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.10.2012 r., godz. 14.00
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.11.2012 r., godz. 10.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.11.2012 r., godz. 10.33Małgorzata JeznachEdycja strony
31.10.2012 r., godz. 14.00Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2140 razy.